8
ȘCOLI AGRICOLE
în proiectul pilot al programului
×

Susține școlile agricole în procesul de a-și adapta oferta educațională la nevoile economiei locale, cu un accent mai mare pe dobandirea abilităților necesare ca elevii să devină  viitori fermieri și  antreprenori mici și medii în agricultură. Programul are o importantă componentă practică și presupune o colaborare strânsă cu comunitățile locale.

CONTEXT

În timpul perioadei comuniste, întreprinderile din agricultură erau îndeaproape controlate sau deținute de statul român. Școlile agricole aveau legături cu 3-5 ferme din zonă pentru care pregăteau viitori angajați. . În schimb, aceste ferme găzduiau programul de practică al elevilor. Deciziile privind profilurile școlilor, programa și numărul de elevi erau centralizate la Ministerul Agriculturii sau al Educației, fără implicarea propriu-zisă a școlilor.

După 1990, retrocedarea suprafețelor agricole și desființarea fermelor de mari dimensiuni a dus la fragmentare și la transformarea economiei agricole într-o economie de subzistență, cu ferme foarte mici, ce produc exclusiv pentru consumul familiilor ce le exploatează. Cele câteva exploatații mari – printre cele mai mari din Europa – sunt concentrate pe agricultură intensivă și au nevoi limitate de angajați calificați.

În ultimii ani, însă, a început să se dezvolte un nou tip de agricultură, pe măsură ce parte dintre fermele de subzistență se transformă în afaceri productive și viabile, orientate către piață. Această tranziție devine cea mai importantă oportunitate și totodată o mare provocare pentru agricultura următorilor ani.

Educația agricolă nu a ținut pasul cu schimbările în economie. Liceele de profil și-au pierdut relevanța, iar numărul elevilor s-a înjumătățit. Pe măsură ce antreprenoriatul și întreprinderile viabile de dimensiuni mici și medii se dezvoltă în zona rurală, educația poate susține profesionalizarea generațiilor viitoare de fermieri și antreprenori din agricultură.

 

STRATEGIE

Programul aduce la un loc un consorțiu de cinci organizații, a căror viziune pe termen lung este de a transforma școlile agricole în parteneri puternici pentru creionarea și aplicarea strategiilor economice locale. Școlile devin astfel hub-uri educaționale ale comunităților și servesc ca pepinieră pentru viitori antreprenori mici si medii în agricultură.

În prima fază a  programului, desfășurată începând cu finalul anului 2014, a au fost evaluate nevoile și punctul în care se află opt școli agricole.

Programul este construit pe baza acestei evaluări inițiale și cuprinde patru piloni mari de intervenție pentru cele opt școli:

1
Creșterea capacității școlilor de a oferi programe relevante pentru dezvoltarea abilitatilor tehnice și antreprenoriale ale elevilor
2
Sprijin pentru școli în a-și face cunoscute în comunitate oferta și rezultatele, pentru a atrage candidați mai multi și mai bine motivați.
3
Creșterea capacității școlilor de a atrage resurse suplimentare prin care să răspundă nevoilor elevilor, școlii și comunității.
4
O mai bună colaborare între școală și alți actori locali (autorități, fermieri etc) pentru o educație de calitate, relevantă pentru dezvoltarea locală.

Programul presupune crearea unui pachet dedicat de educație antreprenorială (JAR), tururi de studiu care să permită studenților să exploreze modul în care funcționează cu adevărat afacerile în agricultură (Civitas), modele de practică în întreprinderi și ferme locale (WVR) și pregătirea școlilor pentru a crea propriile proiecte de educație, adaptate nevoilor locale (CEED).

Alături de CRPE, RAF urmărește, de asemenea, documentarea și promovarea programului, astfel încât bunele practici să poată fi preluate în politicile publice și extinse la nivel național.

Testimoniale

La nivel individual, vrem ca elevii care beneficiază de programele noastre să își dezvolte competențele antreprenoriale și să aibă în vedere antreprenoriatul în zonele din care provin, preponderent rurale, ca opțiune de dezvoltare a carierei. Unii dintre ei, aproximativ 15% conform cercetărilor, chiar vor reuși în afaceri, iar ceilalți vor avea un grad de angajabilitate ridicat și vor deveni angajați competenți. Deschiderea de noi afaceri va contribui la creșterea economiei locale și la diminuarea migrației în zonele din care provin elevii beneficiari.

Victor Dumitrache
Junior Achievement România

Impactul colectiv și complementaritatea intervențiilor organizațiilor din consorțiu sunt elemente de noutate care își vor pune amprenta asupra grupurilor cu care lucrăm: tineri, profesori, comunitate.

Crenguța Bărbosu
Senior Program Manager, World Vision Romania

Până la acest moment, cea mai importantă perspectivă pe care am descoperit-o a fost nevoia conștientizată și asumată de elevi și profesori cu privire la transformarea învățământului profesional românesc. O perspectivă care se conturează mai puternic o dată cu implicarea tuturor actorilor într-un proces participativ de învățare, în care toți ne dorim același lucru: creșterea capacităților antreprenoriale ale elevilor care trec prin acest proces de învățare diferit de tot ce au experimentat până acum.

Carmen Ciobanu
Fundația Civitas
Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved