Romanian-American Foundation a fost înființată în 2009, ca un continuator al Romanian-American Enterprise Fund (RAEF). Creat în 1994 de către Congresul Statelor Unite, și finanțat prin U. S. Agency for International Development (USAID), RAEF a fost pionier al unei abordări integrate bazate pe activități de investiții și de dezvoltare. S-a dovedit o abordare inspirată și de succes. La finalul mandatului său, RAEF a returnat jumătate din grantul inițial către Guvernul Statelor Unite, iar restul de jumătate și întregul profit realizat pe durata existenței Fondului au constituit capitalul (endowment-ul) Romanian-American Foundation.

Capitalul RAF este astăzi de 120 milioane USD.

1994

În 1994, Congresul Statelor Unite, prin Support for Eastern European Democracy (SEED) Act, înființează Romanian-American Enterprise Fund, fond  finanțat prin U. S. Agency for International Development (USAID) și dedicat investițiilor în companiile românești.

2008

Guvernul Statelor Unite decide să doneze jumătate din capitalul inițial și întregul profit al RAEF pentru a înființa Romanian-American Foundation, cu un endowment (capital) inițial de 50 milioane USD.

2009

Este înființată Romanian-American Foundation. În septembrie 2009, RAF aprobă primele granturi: către Junior Achievement Romania pentru programul de educație antreprenorială în orașele mici, către CODECS, pentru programul de leadership adresat tinerilor, către NESsT, pentru înființarea de întreprinderi sociale și către Asociația pentru Relații Comunitare pentru înființarea primelor fundații comunitare.

2010

RAF susține programe în educație, antreprenoriat și dezvoltare comunitară care ajung în 125 de orașe din România. Granturile acordate ating aproape 2 milioane USD, din care aproape 1,3 milioane în educație. Fundația achiziționează Casa RAF și deschide spațiul de la parter pentru evenimente ale organizațiilor non-profit.

2011

Granturile acordate ating aproape 4 milioane USD. Dincolo de granturi, RAF este prima orgnizație ce oferă resurse financiare rambursabile pentru ONGuri sub formă de Program Related Investments. Un fond special este creat pentru a compensa lipsa de acces a organizațiilor neguvernamentale la instrumente de finanțare clasice.

2012

Programele RAF totalizează aproape 6,3 milioane USD. Fundația face primul pas în crearea de programe care susțin inovația, prin inițiativa Applied Research, Technology, Innovation, and Entrepreneurship. Programul are un buget de 1.000.000 USD pentru cercetare aplicată și pentru modele emergente de comercializare a inovației.

2013

Programele RAF totalizează 8 milioane USD. RAF sprijină crearea platformei Donatie.ro, care ajută organizațiile neguvernamentale să strângă fonduri prin SMS și debit direct și încurajează filantropia individuală în România.

2014

Strategia RAF se organizează în jurul a trei scopuri majore: dezvoltare economică în zonele rurale, inovație și tehnologie și implicare civică. Suma totală a granturilor de la înființare până în 2014 atinge 10,5 milioane USD.

2015

RAF își consolidează strategia și pilotează noi intervenții, printre care extinderea programului Innovation Labs la Universitatea din Cluj Napoca, alocarea unui fond de stimulare a educației STEM prin acțiuni locale ale fundațiilor comunitare și dezvoltarea unui program pe termen lung de îmbunătățire a calității învățământului agricol preuniversitar pentru a răspunde cerințelor pieței. Investițiile totale ale fundației depășesc 13 milioane USD.

2016

RAF încheie un parteneriat strategic cu Comisia Fulbright penru a sprijini  educația antreprenorială în învățământul tehnic românesc. Programul Fulbright-RAF Scholar Award oferă profesorilor români selectați un fellowship de un semestru la University of Rochester în S.U.A., implicând și conducerea universităților tehnice autohotone și contribuind la lărgirea și consolidarea ecosistemului.

La finalul programului Antreprenoriat Rural, două cooperative agricole oferă modele de bune practici și probează ideea că prin asociere fermierii mici și mijlocii pot accede mai ușor la piață, ajungând să aprovizioneze și mari lanțuri de retail.

Totalul investițiilor (2009-2016) depășește 16,4 milioane USD.

2017

RAF extinde programul “Policlinica de marketing și comunicare”, oferind servicii de consolidare a capacității beneficiarilor în domeniul comunicării. 14 organizații partenere RAF au primit sprijin individual, lucrând direct cu specialiști în comunicare. Ashoka România a fost lansată oficial și este deja percepută ca lider în domeniul inovării sociale. Un al doilea grup de șase profesori de la universități tehnice din întreaga țară au petrecut un semestru la Ain Center for Entrepreneurship din Rochester, Statele Unite ale Americii, ca Fulbright-RAF Scholar Award Fellows. Programul Antreprenoriat Rura continuă cu o nouă etapă, concentrându-se pe Dezvoltarea Cooperativelor și Food Hub-urilor.

Suma totală a granturilor acordate (2009-2017) depășește 20,3 milioane USD.

Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved