Photo: Centrul de Evaluare și Analize Educaționale
25 %
DINTRE TOȚI STUDENȚII
studiază în domeniul tehnologiei și inovației. Acest procent este în continuă scădere din 1990, când 68% din numărul total al studenților studiau în acest domeniu.

Romanian American-Foundation lucrează împreună cu profesori, instituții de educație și parteneri strategici din business și mediul neguvernamental pentru a crea programe care să ofere elevilor și studenților aptitudini adecvate pentru a performa în sectorul tehnologic, caracterizat printr-un grad ridicat de valoare adăugată și inovație.

Sectorul de tehnologie și inovație este din ce în ce mai important pentru dezvoltarea economică a României. Atât pentru piața internă cât și pentru cea globală, există tot mai multe oportunități pentru ca antreprenorii români să dezvolte și să vândă servicii și produse în diferite sectoare ale economiei. Iar pe măsură ce companiile avansează în zone cu valoare adăugată mai mare, vor avea nevoie de cunoștințe și aptitudini din ce în ce mai sofisticate.

În prezent, însă, absolvenții universităților tehnice sunt puțin sau deloc familiari cu dezvoltarea de produs sau cu mecanismele de piață. Programele universitare care pregătesc studenții pentru slujbe în domenii cu valoare adăugată mare sunt, de asemenea, puține. Cei care devin antreprenori au acces foarte limitat la servicii de suport și cunoștințe de business.

În educația pre-universitară, lipsa de performanță în domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică) are un efect negativ pe termen lung. Rezultatele la testele internaționale sunt mult sub medie și foarte departe de țările care performează.

Programele RAF urmăresc două scopuri importante:

  • să contribuie la creșterea performanței și interesului în educația STEM în mediul pre-universitar, astfel încât mai mulți tineri să fie pregătiți pentru o carieră în tehnologie și inovație
  • să sprijine crearea unui sistem de educație universitară orientat către piață, ai cărui absolvenți să poată deveni viitori antreprenori și angajați care creează valoare adăugată.

PROGRAMS AND STRATEGIES

Educația STEM

În învățământul preuniversitar, intervențiile RAF urmăresc să promoveze metode de predare care să stimuleze atât interesul elevilor pentru științe cât și gândirea critică și creativitatea. Miza pe termen lung este formarea unor generații de absolvenți capabili să valorifice oportunități de dezvoltare în domeniul tehnologiei și inovației care să corespundă cu cerințele unei piețe tot mai competitive.

Fizica altfel
Programul urmărește consolidarea metodelor de învățare a fizicii prin investigație.
După pilotarea și testarea cu succes a metodelor, programul a intrat în faza de extindere și consolidare.
Predau Viitor
Programul pilotează o intervenție care urmărește să sprijine profesorii de informatică să adopte la clasă strategii de predare axate în jurul unui proiect și să creeze un mediu favorabil pentru învățarea activă în școlile lor.
Code Kids – Coding pentru copii la bibliotecă
Programul sprijină copii din mediul rural și orașe mici să își însușească noțiuni elementare de coding, în bibliotecile publice.
Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Antreprenoriat în învățământul superior

Colaborarăm cu universități tehnice din România pentru a oferi studenților posibilitatea de a-și însuși un set de aptitudini tehnice și de soft skills care să le permită să își dezvolte spiritul antreprenorial, să înțeleagă mecanismele de piață și să gândească inovativ.

Innovation Labs
Innovation Labs este un program extra-curricular de pre-accelerare, conceput pentru a expune studenții interesați de tehnologie și antreprenoriat la rigorile dezvoltării ideilor lor de produse și servicii. Programul este găzduit în prezent în cinci centre universitare la nivel național, respectiv București, Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara, deservind și echipe de studenți din universități mai mici din întreaga țară.
Entrepreneurial University
Programul oferă universităților dinamice posibilitatea să primească mici finanțări pentru a dezvolta activități și evenimente de educație antreprenorială și inovare. Prin acest programul Junior Achievement își va extinde programul de antreprenoriat JA Practice în cinci centre universitare, oferind studenților o valoroasă programă de educație antreprenorială. În plus, programul va ajuta centrele universitare să atragă afaceri locale în dezvoltarea de noi oportunități pentru studenți.
Fulbright-RAF Scholar Award
Fulbright-RAF Scholar Award este un program la nivel național care expune profesorii români din universitățile tehnice la o experiență într-o universitate din SUA axată pe dezvoltarea și integrarea educației antreprenoriale. Aceste experiențe au lărgit ecosistemul antreprenorial și s-au tradus în numeroase oportunități pentru studenții români, inclusiv cursuri noi de antreprenoriat, concursuri de planuri de afaceri, ateliere de specialitate cu antreprenori locali și modificări ale metodelor de predare.
Copyright © 2010 - 2020 Romanian - American Foundation. All rights reserved