Foto: Fundația Noi Orizonturi
+2
mil USD
acordați până în 2017 în granturi pentru programe de implicare civică

Romanian-American Foundation investește în programe strategice al căror scop este să implice cât mai mulți oameni în acțiuni și proiecte care duc la dezvoltarea propriilor lor comunități. Programele sunt gândite pentru a mobiliza resurse pe termen lung în sprijinul inițiativelor civice și al activităților societății civile.

Conceptul de filantropie se află încă la început în România. Piața este încă nedezvoltată, marcată de inițiative disparate și de inconsistența surselor de finanțare accesibile mediului neguvernamental. Organizațiile societății civile nu au suficiente resurse și nici capacitatea necesară pentru a se ocupa de cauze importante pe termen lung. Auzim  din ce în ce mai des de participare civică și contribuție individuală, însă de cele mai multe ori ca un răspuns la cauze cu încărcătură emoțională. De asemenea, investițiile corporațiilor vizează comunități specifice, probleme sociale și de mediu și mai puțin implicarea civică și susținerea pe termen lung a organizațiilor care, cu resurse limitate, găsesc soluții inovative problemelor comunității.

În ultimii ani s-au înmulțit  inițiativele în sprijinul implicării civice și filantropiei, dar este încă nevoie acută de suport financiar pentru a susține răspândirea bunelor practici la nivel național. Fondurile structurale nu sunt, din păcate, potrivite pentru organizațiile și obiectivele care vizează dezvoltarea filantropiei și participării civice.

În acest peisaj deconectat, căutăm să agregăm mecanisme care pot duce la un cu totul alt nivel interacțiunea între oameni și comunitățile lor. Credem că o societate este mai puternică atunci când cetățenii se implică activ în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitățile lor. Există deja inițiative interesante și organizații care, cu sprijinul necesar, pot crește și genera schimbare pe termen lung. Creativitatea din mediul ONG, implicarea tinerilor în viața comunității încă din școală, exemplele de bună colaborare a sectorului non-profit cu sectorul de afaceri sunt doar câteva dintre exemple. Dincolo de a susține creșterea și multiplicarea acestor inițiative, există oportunitatea de a alinia eforturile disparate ale unor donatori mari în spatele unei gândiri strategice pe termen lung în beneficiul cauzelor și inițiativelor civice cu sens.

Aceasta prioritate strategică derivă din misiunea RAF de a contribui la promovarea unei societăți democratice. Programele de implicare civică urmăresc ca, pe termen lung, cetățenii, organizațiile societății civile, companiile și alți donatori să preia responsabilitatea de a apăra interesele și de a rezolva problemele comunității. În acest fel, resursele sunt concentrate pentru a transforma realitatea din jur, iar comunitățile devin mai puternice.

RAF și-a stabilit câteva mari obiective în cadrul acestei priorități: să sprijine dezvoltarea unei infrastructuri favorabile filantropiei, să încurajeze implicarea civică și să contribuie la creșterea capacității organizațiilor beneficiare.

STRATEGII ȘI PROGRAME

Infrastructură pentru filantropie și implicare civică

RAF contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri de mecanisme și modele menite să stimuleze filantropia și să promoveze implicarea civică.

 

Aceste programe urmăresc:

 

  • să consolideze mecanismele existente de mobilizare a resurselor private și să sprijine rezolvarea problemelor societății prin expertiză, voluntariat, solidaritate și alte resurse de la cetățeni și companii

 

 

  • să stimuleze inițiative de informare a publicului larg, cum ar fi cercetarea, poveștile de succes și promovarea modelelor

 

 

  • să dezvolte și să consolideze capacitatea organizațiilor partenere RAF de a își asuma un rol de leadership în domeniul lor de activitate
Fundații Comunitare în România – program național de dezvoltare
Programul urmărește dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare ca centre active ale filantropiei locale și consolidarea unei rețele naționale.
Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Fondul de inovare civică
Sprijină consolidarea unui program național de finanțare pe termen lung, dedicat creșterii sustenabile a organizațiilor locale care activează în domeniul implicării civice.
Focus pe dezvoltarea rurală
Programul facilitează dezvoltarea unui nou tip de jurnalism, bazat pe povestiri generate împreună cu publicul și orientate spre soluții, iar aria tematică aleasă pentru acest pilot este dezvoltarea rurală.
Code for Romania
Extinderea ariei activităților și creșterea sustenabilității asociației Code for Romania, precum și dezvoltarea comunității sale de voluntari, care dezvoltă soluții digitale pentru probleme de interes public.
Respectarea prevederilor GDPR și CSB de către ONG-uri
Programul are ca scop consolidarea capacității sectorului ONG de a se conforma legislației privind protecția datelor personale (GDPR) și combaterea spălării banilor (CSB).
Policlinica de marketing și comunicare pentru ONG-uri
Îmbunătățirea capacităților de comunicare și a performanței în domeniul relațiilor publice pentru diferite ONG-uri finanțate de RAF.
Ashoka Innovators for the Public
RAF sprijină introducerea și replicarea modelului Ashoka Innovators for the Public in România, un program care identifică și sprijină antreprenori sociali cu soluții inovatoare pentru probleme la nivel sistemic ale societății.
Inițiative de leadership transatlantice
Programul urmărește creșterea numărului anual de locuri alocate liderilor români eligibili să participe la programul Marshall Memorial Fellowship, organizat de GMF în SUA și Europa.
Educație civică

Ne dorim ca tot mai mulți tineri să se implice în inițiative civice, să contribuie activ la rezolvarea problemelor din comunitățile lor, să doneze și să facă voluntariat. În acest sens, susținem programe non-formale de educație civică și explorăm metode prin care școala să construiască mai bine competențele civice ale copiilor.

Teaching Media Literacy
Programul își propune să contribuie la îmbunătățirea competențelor media ale elevilor de liceu, atât în calitate de consumatori, cât și ca generatori de conținut. Abundența de informații din mass-media și rețelele sociale a schimbat drastic paradigma consumului de media și creării de conținut. Competențe noi, cum ar fi gândirea critică și utilizarea informațiilor, devin din ce în ce mai importante. Proiectul își propune să răspundă acestei noi tendințe, contribuind la construirea competențelor media ca un nou set de competențe civice.
Educație deliberativă în școli
Programul sprijină utilizarea dezbaterilor ca metodă educațională atât în cluburile de dezbateri (extra-curricular) cât și in cadrul orelor.
One World Romania la Școală
Stimulează utilizarea filmelor documentare despre drepturile omului ca instrument de educație civică, atât în timpul orelor, cât și în activitățile extracurriculare.
Project Citizen
“Proiect Cetățeanul” este o metodă de educație civică prin care copiii învață să relaționeze ca cetățeni cu autoritățile publice pentru influențarea deciziilor acestora. Programul susține includerea acestei metode în practica curentă de predare a educației civice la clasa a șaptea.
Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved