Photo: Fundația Noi Orizonturi
+6,5
mil USD
valoare granturi acordate pentru proiecte din prioritatea implicare civică
2009-2018

Romanian-American Foundation investește în programe strategice care să stimuleze persoane, grupuri și organizații să își asume responsabilitatea comună și să ia măsuri pentru a soluționa problemele comunității / societății. Aceste programe sunt gândite să mobilizeze resurse pentru a sprijini inițiative și acțiuni civice pe termen lung.

În ultimii ani, România a înregistrat o creștere semnificativă a implicării civice. Un număr tot mai mare de grupuri informale de cetățeni și de donatori privați s-au implicat în identificarea și soluționarea preocupărilor comunităților. În plus, românii se dovedesc dispuși să ofere timp, bani și know-how, mai ales dacă au contextul și oportunitățile de a face acest lucru și dacă au încredere în oamenii implicați.

Cu toate acestea, organizațiile capabile să furnizeze sistemul de sprijin necesar pentru implicarea civică sunt fie absente, fie subdezvoltate, și necesită sprijin consistent pentru a înflori și a depăși limitările.

Viitorul implicării civice trebuie să se concentreze asupra următoarei generații de cetățeni activi: copiii și tinerii. Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole în calea implicării și participării civice.

Prin munca noastră, agregăm mecanisme care favorizează interacțiunile dintre oameni și comunitățile lor. Credem că o societate este mult mai puternică atunci când cetățenii săi sunt implicați activ în comunitățile lor.

RAF a stabilit mai multe obiective strategice în cadrul acestei priorități: să sprijine dezvoltarea infrastructurii civice / filantropice, să ofere tinerilor oportunități de a învăța și de a practica cetățenia activă și să contribuie la dezvoltarea capacității organizațiilor partenere.

PROGRAMS AND STRATEGIES

Infrastructură pentru filantropie și implicare civică

RAF contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri de mecanisme și modele menite să stimuleze filantropia și să promoveze implicarea civică.

 

Aceste programe urmăresc:

 

  • să consolideze mecanismele existente de mobilizare a resurselor private și să sprijine rezolvarea problemelor societății prin expertiză, voluntariat, solidaritate și alte resurse de la cetățeni și companii

 

 

  • să stimuleze inițiative de informare a publicului larg, cum ar fi cercetarea, poveștile de succes și promovarea modelelor

 

 

  • să dezvolte și să consolideze capacitatea organizațiilor partenere RAF de a își asuma un rol de leadership în domeniul lor de activitate
Galantom
Programul vizează dezvoltarea capacității și creșterea gradului de sustenabilitate a platformei de fundraising Galantom din România.
Fundații Comunitare în România – program național de dezvoltare
Programul urmărește dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare ca centre active ale filantropiei locale și consolidarea unei rețele naționale.
Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Fondul de inovare civică
Sprijină consolidarea unui program național de finanțare pe termen lung, dedicat creșterii sustenabile a organizațiilor locale care activează în domeniul implicării civice.
Focus pe dezvoltarea rurală
Programul facilitează dezvoltarea unui nou tip de jurnalism, bazat pe povestiri generate împreună cu publicul și orientate spre soluții, iar aria tematică aleasă pentru acest pilot este dezvoltarea rurală.
Code for Romania
Programul vizează extinderea ariei activităților și creșterea sustenabilității asociației Code for Romania, precum și dezvoltarea comunității sale de voluntari, care dezvoltă soluții digitale pentru probleme de interes public.
Respectarea prevederilor GDPR și CSB de către ONG-uri
Programul are ca scop consolidarea capacității sectorului ONG de a se conforma legislației privind protecția datelor personale (GDPR) și combaterea spălării banilor (CSB).
Policlinica de marketing și comunicare pentru ONG-uri
Îmbunătățirea capacităților de comunicare și a performanței în domeniul relațiilor publice pentru diferite ONG-uri finanțate de RAF.
Ashoka Innovators for the Public
RAF a susținut introducerea și replicarea modelului Ashoka Innovators for the Public in România, un program care identifică și sprijină antreprenori sociali cu soluții inovatoare pentru probleme la nivel sistemic ale societății.
Inițiative de leadership transatlantice
Programul urmărește creșterea numărului anual de locuri alocate liderilor români eligibili să participe la programul Marshall Memorial Fellowship, organizat de GMF în SUA și Europa.
Donează simplu (program finalizat)
Acestui program a fost dezvoltat cu scopul de a stimula, în parteneriat cu bănci româneşti importante şi operatori de telefonie mobilă, dezvoltarea filantropiei în România prin implementarea unui mecanism individual de donaţie uşor de folosit şi caracterizat prin transparenţă, siguranţă şi eficienţă.
Educație civică

Ne dorim ca tot mai mulți tineri să se implice în inițiative civice, să contribuie activ la rezolvarea problemelor din comunitățile lor, să doneze și să facă voluntariat. În acest sens, susținem programe non-formale de educație civică și explorăm metode prin care școala să construiască mai bine competențele civice ale copiilor.

Teaching Media Literacy
Programul își propune să contribuie la îmbunătățirea competențelor media ale elevilor de liceu, atât în calitate de consumatori, cât și ca generatori de conținut. Abundența de informații din mass-media și rețelele sociale a schimbat drastic paradigma consumului de media și creării de conținut. Competențe noi, cum ar fi gândirea critică și utilizarea informațiilor, devin din ce în ce mai importante. Proiectul își propune să răspundă acestei noi tendințe, contribuind la construirea competențelor media ca un nou set de competențe civice.
Educație deliberativă în școli
Programul sprijină utilizarea dezbaterilor ca metodă educațională atât în cluburile de dezbateri (extra-curricular) cât și in cadrul orelor.
One World Romania la Școală
Stimulează utilizarea filmelor documentare despre drepturile omului ca instrument de educație civică, atât în timpul orelor, cât și în activitățile extracurriculare.
Project Citizen
“Proiect Cetățeanul” este o metodă de educație civică prin care copiii învață să relaționeze ca cetățeni cu autoritățile publice pentru influențarea deciziilor acestora. Programul susține includerea acestei metode în practica curentă de predare a educației civice la clasa a șaptea.
Copyright © 2010 - 2020 Romanian - American Foundation. All rights reserved