PENTRU A CONTRIBUI LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, CASA RAF NU MAI GĂZDUIEȘTE EVENIMENTE PUBLICE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. NE PARE RĂU PENTRU INCONVENIENTELE CREATE.

Photo: Laszlo Potozky
25 %
DIN SUPRAFAȚA ȚĂRII = ARII NATURALE PROTEJATE
care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

Împreună cu parteneri naționali și lideri locali, Romanian-American Foundation urmărește să dezvolte și să testeze soluții pentru dezvoltarea economică locală, calibrate la cerințele pieței și care să contribuie la crearea de locuri de muncă și de oportunități economice. RAF se concentrează, de asemenea, asupra scalării soluțiilor care, testate la scară mică, au avut succes.

RAF investește cu precădere în două nișe care reprezintă oportunități de dezvoltare economică: sprijin pentru fermierii mici și ecoturism.

Economia rurală este astăzi departe de a fi un generator de bunăstare pentru oameni sau comunități. Agricultura este încă ocupația de bază, însă 98% dintre ferme sunt ferme de subzistență și semi-subzistență, cu productivitate foarte scăzută. Serviciile sau alte activități economice cu valoare adăugată sunt rare sau inexistente și slab conectate la piață. Totodată, educația în mediul rural nu este adaptată cerințelor actuale ale pieței de muncă și riscă să întrețină lanțul vicios al sărăciei pe termen lung, limitând accesul tinerilor la oportunități de dezvoltare.

Pe de altă parte, zona rurală înseamnă un valoros potențial ecoturistic: peste 25% din suprafața țării o reprezintă arii naturale protejate, care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

Programele RAF sunt axate pe și contribuie la (i) crearea unor condiții care să le permită fermierilor locali să devină mai eficienți, să fie capabili să se asocieze și să contribuie la prosperitatea comunităților în care trăiesc; (ii) dezvoltarea unei rețele de destinații de ecoturism care pun în valoare tradițiile, natura, gastronomia și obiceiurile locale; (iii) crearea unei noi generații de profesioniști în mediul rural printr-un învățământ de calitate.

PROGRAMS AND STRATEGIES

Dezvoltarea oportunităților pentru fermieri mici

Pilotarea de posibile soluții de dezvoltare economică rurală în agricultură

Dezvoltarea Food Hub-urilor
Un grup de organizații neguvernamentale din România dezvoltă și pilotează modele de Food Hubs, centre integratoare de produse locale, ca alternative economice durabile pentru micii producători rurali.
Licee agricole – educația următoarei generații de fermieri
Educația în liceele cu profil agricol ajută elevii să dobândească abilitățile necesare pentru a deveni antreprenori mici și medii în agricultură.
CoopNet
Programul oferă un cadru pentru a susține dezvoltarea de noi cooperative prin accesarea fondurilor europene pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF în programele anterioare.
Dezvoltarea locală prin ecoturism

Valorificarea potențialului natural și cultural într-o manieră responsabilă și economic viabilă

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism
Accelerarea înființării de destinații ecoturistice și consolidarea unei rețele naționale de ecoturism ce va avea o contribuție majoră la dezvoltarea ecoturismului românesc.
Educație pentru ecoturism
Educația poate contribui la dezvoltarea pe termen lung a destinațiilor de ecoturism, sprijinind dobândirea de către tânăra generație a competențelor și atitudinilor necesare.
Altele
Teach for Romania
Atragerea, selectarea și dezvoltarea tinerilor absolvenți pentru a preda în școli din zone defavorizate și pentru a deveni lideri în educație în România, după modelul Teach for All.
Copyright © 2010 - 2021 Romanian - American Foundation. All rights reserved