prioritate strategică
Tehnologie și inovație
PERIOADĂ
August 2016 - Noiembrie 2018
BUGET
$161.150
CONTRIBUȚIA RAF
$140.000
×

Programul pilotează o intervenție care urmărește să sprijine profesorii de informatică să adopte la clasă strategii de predare axate în jurul unui proiect și să creeze un mediu favorabil pentru învățarea activă în școlile lor.

CONTEXT

Pentru ca o economie în creștere cu  inovație transdisciplinară să prospere, este nevoie de profesioniști înzestrați cu o bună înțelegere a tehnologiei și capabili să transforme o idee într-un produs competitiv pe plan internațional. Acesta este motivul pentru care educația formală trebuie să vizeze dobândirea de către elevi a unui nou set de abilități, înainte de sfârșitul liceului, când aceștia aleg ce parcurs vor urma pentru a-și construi cariera; gândirea critică elementară, codificarea, capacitatea de a planifica, de a pune în practică idei, de a evalua, de a integra feedback, dar și soft skills cum ar fi munca în echipă și colaborarea deschisă sunt doar câteva exemple. Extinderea utilizării învățării pe bază de proiect la orele de informatică poate contribui la atingerea acestui obiectiv.

×

STRATEGIE

Pilotul constituie primul an al programului care implică un număr limitat de profesori (20), în șase județe. Această intervenție inițială este concepută ca o perioadă de învățare în care cadrele didactice participante contribuie la evaluarea și proiectarea ulterioară a programului.

Rezultate așteptate

  • Asociația TechSoup va înțelege mai bine cum poate mobiliza profesorii de informatică și alți stakeholderi să promoveze învățarea prin proiect.
  • Profesorii de informatică își vor îmbunătăți metodele de predare, incluzând învățatrea prin proiect în metodologia lor, devenind promotori activi ai acestui tip de învățare în rândul colegilor din școlile și județele în care activează.
  • Peste 800 de elevi de liceu își vor îmbunătăți cunoștințele de informatică și aptitudinile datorită învățării prin proiect.
  • Sectorul de afaceri din domenul tehnologiei se va familiariza, prin implicarea în program, cu nevoile dar și cu potențialul educației informatice în licee.
Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved