“Policlinica de Marketing&Comunicare” este un program dedicat organizațiilor partenere ale RAF. Scopul lui este să îmbunătățească performanța în domeniul relațiilor publice și abilitățile de comunicare ale organizațiilor, pentru a-și crește impactul în comunități și la nivel național.

CONTEXT

Mare parte dintre programele finanțate de RAF urmăresc să producă schimbări sistemice. Ceea ce implică o bază largă de sprijin în societate și resurse importante investite pe termen lung. Pentru a obține acest sprijin, dincolo de a proiecta corect și a implementa bine un grant, organizațiile au nevoie de programe coerente și inteligente de marketing și comunicare.

Practica actuală din rândul organizațiilor este să vadă comunicarea ca pe o funcție suport, ce poate fi delegată în interior sau în exterior. Adevărul este că, pentru a produce rezultate așteptate, este esențial ca ea să facă parte din strategia oricărei organizații. Fără o ancoră strategică (“de ce comunicăm?”), e aproape imposibil de decis “ce” și “cum”. Ca atare, e esențial ca abilitatea de comunicare să fie integrată ca funcție-cheie în strategie.

×

STRATEGIE

Fundația Friends for Friends implică în programul “Policlinica de Marketing și Comunicare” specialiști din industrie (de la branding, la public relations, social media și scriere) pentru a asista organizațiile neguvernamentale. Programul constă în:

1
Evaluarea organizațiilor pentru a calibra programul.
2
Sesiuni de mentoring/coaching 1-la-1, urmate de rapoarte specializate și recomandări personalizate, în funcție de specificul fiecărei organizații.
3
Sesiuni de training specializate / ateliere de grup.
4
Dezvoltarea de proiecte de comunicare concrete, cu asistența a cel puțin unui expert din industrie, pentru a exersa integrarea strategică în condițiile muncii de zi cu zi.
Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved