Prin acest program, RAF acordă sprijin financiar fundațiilor comunitare și Federației Fundațiilor Comunitare din România pentru dezvoltarea și/sau consolidarea echipelor lor, astfel încât acestea să poată implementa eficient planurile strategice concepute pe termen lung și să își poată îndeplini rolurile lor strategice.

CONTEXT

Mișcarea fundațiilor comunitare în România s-a dezvoltat gradual în perioada 2008-2018, incluzând astăzi 16 fundații comunitare. Acestea au înregistrat un progres important și au reușit să capteze energii pozitive din comunitățile lor, ca răspuns la nevoile locale. În 2012, primele patru fundații comunitare existente au înființat Federația Fundațiilor Comunitare din România, o organizație umbrelă cu potențial de a acționa ca facilitator pentru dezvoltarea organizațiilor membre și ca actor principal în conturarea și implementarea unui sistem-cadru de auto-reglementare a fundațiilor comunitare. În ciuda trendului evident pozitiv în dezvoltarea mișcării fundațiilor comunitare, este necesară o creștere a nivelului de sustenabilitate a acestor organizații, ca și de capacitate și implicit relevanță în contextul propriilor comunități.

STRATEGIE

Prin Programul Național de Dezvoltare a Fundațiilor Comunitare în România, RAF oferă asistență tehnică via ARC fundațiilor comunitare și Federației Fundațiilor Comunitare pentru a-și dezvolta planuri strategice în mod participativ (cu implicarea echipei executive, a consiliului director și a actorilor cheie). Prin Fondul de Dezvoltare a Capacității Fundațiilor Comunitare, RAF oferă granturi fiecărei fundații comunitare solicitante, cu focus pe dezvoltarea/consolidarea resurselor umane ale organizației, astfel încât să poată implementa cu succes planurile strategice. Totodată, RAF oferă Federației Fundațiilor Comunitare din România sprijin financiar pentru ca aceasta să își îndeplinească eficient rolul său de suport și de garant al standardelor pentru rețeaua de fundații comunitare din România.

Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved