PENTRU A CONTRIBUI LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, CASA RAF NU MAI GĂZDUIEȘTE EVENIMENTE PUBLICE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. NE PARE RĂU PENTRU INCONVENIENTELE CREATE.

Programul oferă un cadru pentru a susține dezvoltarea de noi cooperative prin accesarea fondurilor europene pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF în programele anterioare.

CONTEXT

Între 2012-2016, trei ONG-uri cu experiență în dezvoltare comunitară – CIVITAS, FDSC și CMSC – au pilotat dezvoltarea agro-cooperativelor în patru comunități rurale. Acestea au oferit asistență tehnică adaptată (facilitare, formare, consultanță, consolidare a capacităților) pentru a sprijini agregarea micilor agricultori, pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, înregistrarea cooperativei, aplicarea principiilor bunei guvernanțe și transparenței și pentru a gestiona operațiunile zilnice.

Proiectele lor au demonstrat complexitatea muncii de dezvoltare comunitară necesară pentru a pune pe picioare o cooperativă funcțională. Actori relevanți precum MADR și Federația Grupurilor de acțiune Locală (GAL) s-au implicat în sprijinirea asocierii rurale și în menținerea subiectului pe agenda publică .

Calea către asocierea fermierilor testată de acest grup este scalabilă cu finanțarea UE , în principal cu fonduri canalizate prin GAL-uri pentru strategiile lor regionale, prin urmare a fost important ca ele să poată utiliza aceste oportunități cât mai eficient. Conform cercetării CRPE din 2017-2018, peste 75% din strategiile GAL oferă diferite oportunități de finanțare în dezvoltarea diverselor structuri asociative pentru agricultori.

×

STRATEGIE

CIVITAS, FDSC, CMSC și CEED împreună cu alte ONG-uri și GAL-uri interesate s-au reunit în cadrul colaborativ CoopNet. Rolul este de a canaliza know-how-ul către dezvoltatorii de cooperative din diferite regiuni ale țării.

Rețeaua CoopNet a crescut de la 16 membri în 2017 la peste 80 de membri activi (GAL-uri, ONG-uri și cooperative agricole) interesați să promoveze asocierea și să contribuie la dezvoltarea rurală. Partenerii au organizat și au oferit servicii de instruire și consiliere pentru a sprijini:

1
GAL-urile in elaborarea ghidurilor de finantare a asocierii cu principii de facilitare comunitara.
2
ONG-uri, mici fermieri și consultanți activi in dezvoltare rurala să înțeleagă mai bine procesul de construire a cooperativelor, respectiv sa utilizeze eficient fondurile disponibile.

La rândul lor, cooperativele agricole nou înființate au nevoie de lideri competenți pentru a crește șansele de supraviețuire pe piață. CoopNet își propune să crească o comunitate de lideri și să le faciliteze colaborarea pentru dezvoltarea de noi cooperative în România.

Activități 2020-2021:

  • un program pilot de instruire pentru liderii a 20 de cooperative agricole (formare, activități de mentorat, o vizită internațională de studiu, evenimente comunitare de lansare pentru noi cooperative).
  • continuarea activităților de networking pentru promovarea cooperativelor
  • activități de cercetare și diseminare a informațiilor relevante pentru fundamentarea politicilor publice.

Rezultate

80
consultanți locali, membri ONG și GAL-uri instruiți în dezvoltarea structurilor asociative cu principii de facilitare comunitară
16
cooperative
în curs de formare în întreaga țară
Copyright © 2010 - 2021 Romanian - American Foundation. All rights reserved