prioritate strategică
Implicare civică
PERIOADĂ
Iunie - Noiembrie 2018
BUGET
$28.577
CONTRIBUȚIA RAF
$21.000
×

Scopul acestui program este să identifice cât de pregătit pentru investiții este sectorul întreprinderilor sociale din România.

CONTEXT

În ultimii 10 ani, ecosistemul dezvoltării sociale și economice a României a propus din ce în ce mai mult antreprenoriatul social ca o soluție relevantă pentru abordarea disparităților sociale și economice. Programele finanțate de Uniunea Europeană și de sectorul privat au susținut și încurajat dezvoltarea întreprinderilor sociale, cu precădere înființarea acestora iar, în câteva cazuri, și consolidarea lor prin capital de dezvoltare și consultanță în afaceri.

Există o nouă lege (2015) dedicată întreprinderilor sociale și un Registru voluntar de evidența (din 2016) înființat în vederea asigurării informațiilor necesare cu privire la situația și evoluția domeniului economiei sociale la nivel național.

Cu toate acestea, până în prezent s-au înregistrat foarte puține întreprinderi sociale, iar o imagine clară privind dimensiunea sectorului din România lipsește.

STRATEGIE

Echipa NESsT a efectuat o evaluare detaliată a performanței financiare a întreprinderilor sociale și a oferit concluzii documentate privind mărimea și performanța acestora.

Cercetarea a oferit o imagine a pregătirii pentru investiții a întreprinderilor sociale și a evidențiat domeniile în care acestea au cea mai mare nevoie de asistență financiară și de afaceri.

În decembrie 2018, NESsT a organizat o masă rotundă cu actorii relevanți pentru a prezenta concluziile cercetării și recomandările pentru sector din aceasta perspectiva.

Acestea sunt cuprinse în primul raport despre performanța financiară a unui număr de 143 de întreprinderi sociale din România.

 

Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved