Cum pot obține o finanțare de la RAF?

RAF acordă finanţări doar pe bază de invitaţie. Potenţialii parteneri şi manageri de programe vor fi invitaţi să lucreze cu echipa Fundaţiei pentru a pregăti proiectele ce vor fi înaintate Consiliului de Administraţie spre aprobare.

Cum își selectează RAF partenerii?

Fundaţia vizează parteneriate cu lideri şi organizaţii din sectorul public, privat şi nonprofit, din România şi Statele Unite, precum şi cu alţi finanţatori din regiune. Căutăm parteneri creativi şi buni manageri de programe, capabili să propună idei bune, care să dovedească o experienţă de succes în domeniul în care activează, să aibă abilităţi de colaborare şi să împărtăşească acelaşi sistem de valori. Organizatiile societății civile care pun în aplicare programe aliniate cu misiunea noastră sunt parteneri tipici, Romanian-American Foundation finanțând aceste eforturi în parteneriat, prin intermediul granturilor.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o organizație pentru a fi partener al RAF?

RAF colaborează doar cu organizații care îi împărtășesc obiectivele și îndeplinesc următoarele

Criterii de eligibilitate:

  • Orice partener trebuie să fie o entitate înregistrată legal în Romania, cu o conducere puternică, experiență relevantă, reputație excelentă, operațiuni și politici solide, precum și cu personal de bază permanent.
  • Toate programele trebuie să se încadreze într-una din cele trei priorități strategice (dezvoltarea economiei rurale, tehnologie și inovație, implicare civică).
  • Programele trebuie să abordeze o problema importantă, să demonstreze în mod clar o nevoie socială, să fie sustenabile și să fie capabile să atragă resurse suplimentare.
  • Programele pe termen lung, cu acoperire națională, cu impact clar și semnificativ în comunități vor fi încurajate.
  • Este de dorit ca beneficiarii finanțărilor nerambursabile să aibă o contribuție proprie, în numerar sau în natură, în valoare de aproximativ 10% din bugetul total al programului.
  • RAF nu va înlocui funcţii care sunt de competența sau mai bine executate de către Guvern sau administrațiile locale.
  • RAF nu va investi în proiecte sau organizaţii care pot fi privite ca având afiliere politică.
  • Activitățile finanțate trebuie să respecte drepturile omului și mediul înconjurător.
  • O politică strictă privind conflictul de interese va fi aplicată la toate nivelurile operaționale.

Care este contribuția financiară minimă a partenerilor în proiecte?

Reciprocitatea este unul dintre principiile de lucru ale RAF, astfel încât partenerii și beneficiarii de granturi contribuie cu resurse proprii (nu neapărat financiare) la proiecte. Evaluăm împreună capacitatea fiecărei organizații înainte de a determina în ce va consta contribuția acesteia. În același timp, acolo unde este cazul, susținem creșterea capacității de fundraising a organizațiilor partenere.

Poate oferi RAF sprijin financiar societăților comerciale?

RAF nu poate oferi sprijin financiar societăților comerciale, fondurile sale fiind destinate strict ONG-urilor.

Poate RAF sa ofere burse școlare sau granturi pentru persoane fizice?

Fundația nu are un program de burse sau granturi pentru persoane fizice, fondurile sale fiind alocate organizațiilor neguvernamentale. În mod cu totul exceptional, RAF a oferit ajutor financiar de urgență numai foștilor bursieri ai Fundației Dinu Patriciu, ale căror burse au fost suspendate în ianuarie 2012.

Poate oferi RAF sponsorizări pentru organizarea de evenimente?

Întrucât bugetele anuale ale Fundației sunt limitate, RAF nu finanțează sau sponsorizează evenimente separate, care nu sunt parte a programelor sale.

Ce rapoarte solicită RAF de la partneri?

RAF solicită rapoarte de activitate și rapoarte financiare. Perioada de raportare este stabilită pentru fiecare grant în parte.

Care este cel mai bun moment pentru a trimite propuneri către RAF?

Nu exista termene-limită formale pentru a aplica pentru finanțare. Echipa RAF lucrează cu partenerii săi pe tot parcursul anului. Din experiența noastră, dezvoltarea si revizuirea aplicației complete (inclusiv analiza organizațională aprofundată) poate dura în jur de trei sau patru luni. Granturile sunt aprobate de către Consiliul de Administrație de trei ori pe an: in lunile ianuarie, mai și octombrie.

Cum aplic pentru un job/internship în cadrul RAF?

Fundația nu are, momentan, posturi disponibile și nu derulează niciun program de internship-uri. În situația în care vor apărea astfel de oportunități, vom anunța acest lucru pe website.

Se pot organiza evenimente în Casa RAF seara sau în weekend?

Programul de funcționare al Casei RAF este de luni până vineri, între orele 9:00 – 18:00.

Copyright © 2010 - 2020 Romanian - American Foundation. All rights reserved