2009-2017:

+
20,3
MILIOANE USD

valoare granturi și PRI acordate din 2009 până în 2017

+
9,8
MILIOANE USD

valoare granturi acordate pentru proiecte din aria antreprenoriat

+
8,5
MILIOANE USD

valoare granturi acordate pentru proiecte din aria educație

+
2
MILIOANE USD

valoare granturi acordate pentru proiecte din aria dezvoltare comunitară

+
9,7
MILIOANE USD

co-investite sau atrase de către partenerii RAF în programe, din 2009 până în 2017

+
230
GRANTURI ACORDATE

în programele derulate de către RAF din 2009 în 2017

+
70
ONGuri partenere
1,6
MILIOANE USD

investiții în finanțări de tipul Program-Related Investments (PRIs) acordate către organizațiile partenere

+
1.750
FERMIERI

și mici întreprinzători au beneficiat de intervențiile RAF în peste 40 de comunități rurale

6
MĂRCI

de produse agricole românești create în urma programelor desfășurate în zona rurală

4
LANȚURI

de supermarketuri care contractează și comercializează produsele cooperativelor

58
MICI FERMIERI

din 3 județe (Cluj, Iași și Ilfov) cu acces îmbunătățit la piață prin intermediul a 4 structuri asociative ca urmare a programelor RAF în zona economiei rurale

+
35
MICI FERMIERI Și PRODUCĂTORI

din județele Iași și Suceava  au acces îmbunătățit la piață ca furnizori pentru două Food Hub-uri

7
STRATEGII DE ECOTURISM

ce sunt dezvoltate în cadrul programului “Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România”

+
300.000
DE ELEVI ȘI 5.500 DE PROFESORI

au beneficiat de programe educaționale finanțate de RAF

Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved