PENTRU A CONTRIBUI LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, CASA RAF NU MAI GĂZDUIEȘTE EVENIMENTE PUBLICE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. NE PARE RĂU PENTRU INCONVENIENTELE CREATE.

Photo: Laszlo Potozky
Photo: Teach for Romania

Economie rurală

PROGRAMS AND STRATEGIES
Dezvoltarea oportunităților pentru fermieri mici

Pilotarea de posibile soluții de dezvoltare economică rurală în agricultură

Dezvoltarea Food Hub-urilor
Un grup de organizații neguvernamentale din România dezvoltă și pilotează modele de Food Hubs, centre integratoare de produse locale, ca alternative economice durabile pentru micii producători rurali.
Licee agricole – educația următoarei generații de fermieri
Educația în liceele cu profil agricol ajută elevii să dobândească abilitățile necesare pentru a deveni antreprenori mici și medii în agricultură.
CoopNet
Programul oferă un cadru pentru a susține dezvoltarea de noi cooperative prin accesarea fondurilor europene pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF în programele anterioare.
Dezvoltarea locală prin ecoturism

Valorificarea potențialului natural și cultural într-o manieră responsabilă și economic viabilă

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism
Accelerarea înființării de destinații ecoturistice și consolidarea unei rețele naționale de ecoturism ce va avea o contribuție majoră la dezvoltarea ecoturismului românesc.
Educație pentru ecoturism
Educația poate contribui la dezvoltarea pe termen lung a destinațiilor de ecoturism, sprijinind dobândirea de către tânăra generație a competențelor și atitudinilor necesare.
Altele
Teach for Romania
Atragerea, selectarea și dezvoltarea tinerilor absolvenți pentru a preda în școli din zone defavorizate și pentru a deveni lideri în educație în România, după modelul Teach for All.

Tehnologie și inovație

PROGRAMS AND STRATEGIES
Educația STEM

În învățământul preuniversitar, intervențiile RAF urmăresc să promoveze metode de predare care să stimuleze atât interesul elevilor pentru științe cât și gândirea critică și creativitatea. Miza pe termen lung este formarea unor generații de absolvenți capabili să valorifice oportunități de dezvoltare în domeniul tehnologiei și inovației care să corespundă cu cerințele unei piețe tot mai competitive.

Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Fizica altfel
Programul urmărește consolidarea metodelor de învățare a fizicii prin investigație.
După pilotarea și testarea cu succes a metodelor, programul a intrat în faza de extindere și consolidare.
Predau Viitor
Programul pilotează o intervenție care urmărește să sprijine profesorii de informatică să adopte la clasă strategii de predare axate în jurul unui proiect și să creeze un mediu favorabil pentru învățarea activă în școlile lor.
Code Kids – Coding pentru copii la bibliotecă
Programul sprijină copii din mediul rural și orașe mici să își însușească noțiuni elementare de coding, în bibliotecile publice.
Antreprenoriat în învățământul superior

Colaborarăm cu universități tehnice din România pentru a oferi studenților posibilitatea de a-și însuși un set de aptitudini tehnice și de soft skills care să le permită să își dezvolte spiritul antreprenorial, să înțeleagă mecanismele de piață și să gândească inovativ.

Fulbright-RAF Scholar Award
Fulbright-RAF Scholar Award este un program la nivel național care expune profesorii români din universitățile tehnice la o experiență într-o universitate din SUA axată pe dezvoltarea și integrarea educației antreprenoriale. Aceste experiențe au lărgit ecosistemul antreprenorial și s-au tradus în numeroase oportunități pentru studenții români, inclusiv cursuri noi de antreprenoriat, concursuri de planuri de afaceri, ateliere de specialitate cu antreprenori locali și modificări ale metodelor de predare.
Innovation Labs
Innovation Labs este un program extra-curricular de pre-accelerare, conceput pentru a expune studenții interesați de tehnologie și antreprenoriat la rigorile dezvoltării ideilor lor de produse și servicii. Programul este găzduit în prezent în cinci centre universitare la nivel național, respectiv București, Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara, deservind și echipe de studenți din universități mai mici din întreaga țară.
Entrepreneurial University
Programul oferă universităților dinamice posibilitatea să primească mici finanțări pentru a dezvolta activități și evenimente de educație antreprenorială și inovare. Prin acest programul Junior Achievement își va extinde programul de antreprenoriat JA Practice în cinci centre universitare, oferind studenților o valoroasă programă de educație antreprenorială. În plus, programul va ajuta centrele universitare să atragă afaceri locale în dezvoltarea de noi oportunități pentru studenți.

Implicare civică

PROGRAMS AND STRATEGIES
Infrastructură pentru filantropie și implicare civică

RAF contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri de mecanisme și modele menite să stimuleze filantropia și să promoveze implicarea civică.

 

Aceste programe urmăresc:

 

  • să consolideze mecanismele existente de mobilizare a resurselor private și să sprijine rezolvarea problemelor societății prin expertiză, voluntariat, solidaritate și alte resurse de la cetățeni și companii

 

 

  • să stimuleze inițiative de informare a publicului larg, cum ar fi cercetarea, poveștile de succes și promovarea modelelor

 

 

  • să dezvolte și să consolideze capacitatea organizațiilor partenere RAF de a își asuma un rol de leadership în domeniul lor de activitate
Fundații Comunitare în România – program național de dezvoltare
Programul urmărește dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare pentru a deveni centre active ale filantropiei locale și consolidarea unei rețele naționale.
Code for Romania
Programul vizează extinderea ariei activităților și creșterea sustenabilității asociației Code for Romania, precum și dezvoltarea comunității sale de voluntari, care dezvoltă soluții digitale pentru probleme de interes public.
Ashoka Innovators for the Public
RAF a susținut introducerea și replicarea modelului Ashoka Innovators for the Public in România, un program care identifică și sprijină antreprenori sociali cu soluții inovatoare pentru probleme la nivel sistemic ale societății.
Jurnalism pentru reconstrucție și reziliență
Programul facilitează dezvoltarea unui nou tip de jurnalism, bazat pe povestiri generate împreună cu publicul și orientate spre soluții, iar aria tematică aleasă pentru acest pilot este dezvoltarea rurală.
Galantom
Programul vizează dezvoltarea capacității și creșterea gradului de sustenabilitate a platformei de fundraising Galantom din România.
Policlinica de marketing și comunicare
Îmbunătățirea capacităților de comunicare și a performanței în domeniul relațiilor publice pentru organizații partenere RAF.
Respectarea prevederilor GDPR și CSB de către ONG-uri
Programul are ca scop consolidarea capacității sectorului ONG de a se conforma legislației privind protecția datelor personale (GDPR) și combaterea spălării banilor (CSB).
Inițiative de leadership transatlantice
Programul urmărește creșterea numărului anual de locuri alocate liderilor români eligibili să participe la programul Marshall Memorial Fellowship, organizat de GMF în SUA și Europa.
Donează simplu (program finalizat)
Acest program a fost dezvoltat cu scopul de a stimula, în parteneriat cu bănci româneşti importante şi operatori de telefonie mobilă, dezvoltarea filantropiei în România prin implementarea unui mecanism individual de donaţie uşor de folosit şi caracterizat prin transparenţă, siguranţă şi eficienţă.
Educație civică

Ne dorim ca tot mai mulți tineri să se implice în inițiative civice, să contribuie activ la rezolvarea problemelor din comunitățile lor, să doneze și să facă voluntariat. În acest sens, susținem programe non-formale de educație civică și explorăm metode prin care școala să construiască mai bine competențele civice ale copiilor.

Teaching Media Literacy
Programul își propune să contribuie la îmbunătățirea competențelor media ale elevilor de liceu, atât în calitate de consumatori, cât și ca generatori de conținut. Abundența de informații din mass-media și rețelele sociale a schimbat drastic paradigma consumului de media și creării de conținut. Competențe noi, cum ar fi gândirea critică și utilizarea informațiilor, devin din ce în ce mai importante. Proiectul își propune să răspundă acestei noi tendințe, contribuind la construirea competențelor media ca un nou set de competențe civice.
Educație deliberativă în școli
Programul sprijină utilizarea dezbaterilor ca metodă educațională atât în cluburile de dezbateri (extra-curricular) cât și in cadrul orelor.
One World Romania la Școală
Stimulează utilizarea filmelor documentare despre drepturile omului ca instrument de educație civică, atât în timpul orelor, cât și în activitățile extracurriculare.
Project Citizen
“Proiect Cetățeanul” este o metodă de educație civică prin care copiii învață să relaționeze ca cetățeni cu autoritățile publice pentru influențarea deciziilor acestora. Programul susține includerea acestei metode în practica curentă de predare a educației civice la clasa a șaptea.
Copyright © 2010 - 2021 Romanian - American Foundation. All rights reserved