Foto: Laszlo Potozky
Foto: Teach for Romania

Economie rurală

STRATEGII ȘI PROGRAME
Dezvoltarea oportunităților pentru fermieri mici

Pilotarea de posibile soluții de dezvoltare economică rurală în agricultură

CoopNet
Programul oferă un cadru pentru a replica dezvoltarea de noi cooperative pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF, prin accesarea fondurilor publice.
Dezvoltarea Food Hub-urilor
Un grup de organizații neguvernamentale din România dezvoltă și pilotează modele de Food Hubs, centre integratoare de produse locale, ca alternative economice durabile pentru micii producători rurali.
Licee agricole – educația următoarei generații de fermieri
Educația în liceele cu profil agricol ajută elevii să dobândească abilitățile necesare pentru a deveni antreprenori mici și medii în agricultură.
Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere (Program încheiat)
Dezvoltarea de modele de business care agregă micii fermieri și le oferă sprijin pentru a-și îmbunătăți productivitatea și eficiența.
Dezvoltarea locală prin ecoturism

Valorificarea potențialului natural și cultural într-o manieră responsabilă și economic viabilă

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism
Accelerarea înființării de destinații ecoturistice și consolidarea unei rețele naționale de ecoturism ce va avea o contribuție majoră la dezvoltarea ecoturismului românesc.
Educație pentru ecoturism
Educația poate contribui la dezvoltarea pe termen lung a destinațiilor de ecoturism, sprijinind dobândirea de către tânăra generație a competențelor și atitudinilor necesare.
Antreprenoriat verde – întreprinderi sociale pentru dezvoltare sustenabilă (program încheiat)
Programul a susținut crearea a șapte întreprinderi sociale care exploatează responsabil resursele naturale din zone protejate din România. Obiectivul programului a fost să creeze oportunități economice pentru comunitățile din aceste zone și să le conecteze cu o piață ce poate genera venituri pe termen lung.
Romania Powered by Nature (program încheiat)
Programul a constituit o platformă publică care, prin ateliere și evenimente de comunicare, a evidențiat rezultate recente și potențiale oportunități de dezvoltare în agricultură și ecoturism.

Învățământ rural

Dezvoltarea unor oportunități educaționale pentru tinerii din mediul rural

Reading to Learn
Îmbunățatirea abilităților de literație a copiilor din gimnaziu prin introducerea unor strategii țintite pe literație în practica predării la diferite discipline
Teach for Romania
Atragerea, selectarea și dezvoltarea tinerilor absolvenți pentru a preda în școli din zone defavorizate și pentru a deveni lideri în educație în România, după modelul Teach for All.

Tehnologie și inovație

STRATEGII ȘI PROGRAME
Educația STEM

În învățământul preuniversitar, intervențiile RAF urmăresc să promoveze metode de predare care să stimuleze atât interesul elevilor pentru științe cât și gândirea critică și creativitatea. Miza pe termen lung este formarea unor generații de absolvenți capabili să valorifice oportunități de dezvoltare în domeniul tehnologiei și inovației care să corespundă cu cerințele unei piețe tot mai competitive.

Fizica altfel
Programul urmărește consolidarea metodelor de învățare a fizicii prin investigație.
După pilotarea și testarea cu succes a metodelor, programul a intrat în faza de extindere și consolidare.
Predau Viitor
Programul pilotează o intervenție care urmărește să sprijine profesorii de informatică să adopte la clasă strategii de predare axate în jurul unui proiect și să creeze un mediu favorabil pentru învățarea activă în școlile lor.
Code Kids – Coding pentru copii la bibliotecă
Programul sprijină copii din mediul rural și orașe mici să își însușească noțiuni elementare de coding, în bibliotecile publice.
First Tech Challenge
Promovând învățarea prin practică a noțiunilor de robotică, programul își propune să încurajeze studenții din toate mediile de învățământ să învețe și să dezvolte abilități de secol XXI care să le ajute în viitoarea lor carieră.
Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Curriculum pentru disciplina matematică în România (program finalizat)
Programul sprijină Societatea de Științe Matematice din România pentru a determina cum poate fi îmbunătățită educația matematică în România.
Reforma curriculară STEM – schimb de experiență în SUA (program finalizat)
Programul a facilitat un schimb de experiență între specialiști în educația STEM din România și Statele Unite.
Programul a fost derulat în cooperare cu programul guvernamental al Departementului de Stat la Statelor Unite pentru schimburi internaționale.
Antreprenoriat în învățământul superior

Colaborarăm cu universități tehnice din România pentru a oferi studenților posibilitatea de a-și însuși un set de aptitudini tehnice și de soft skills care să le permită să își dezvolte spiritul antreprenorial, să înțeleagă mecanismele de piață și să gândească inovativ.

Innovation Labs
Innovation Labs este un program extra-curricular de pre-accelerare pentru inițiative antreprenoriale care oferă studenților de la facultățile tehnice o experiență de învățare aplicată. Programul creează o punte între lumea universitară și industria de inovație și tehnologie. RAF sprijină extinderea Innovation Labs, aflat în București la cea de-a patra ediție, în alte patru centre universitare din România: Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara.
Entrepreneurial University
Programul oferă un instrument intern de auto-evaluare a capacității antreprenoriale pentru universitățile din România și furnizează modele pre-acreditate de curriculum de antreprenoriat pentru 5 universități.
Fulbright-RAF Scholar Award
Programul RAF Scholar Award program este o oportunitate pentru 24 de profesori români din universități tehnice din întreaga țară să dobândescă experiență în dezvoltarea și susținerea educației antreprenoriale în învățământul universitar. După un semestru petrecut la o universitate de top din Statele Unite, profesorii selectați vor reveni în România și vor contribui la lărgirea ecosistemului antreprenorial.

Filantropie și Implicare civică

STRATEGII ȘI PROGRAME
Filantropie

RAF contribuie la crearea unei infrastructuri de mecanisme și modele de stimulare a filantropiei care să sprijine implicarea civică și dezvoltarea comunitară. Programele sprijină mișcarea fundațiilor comunitare și a organizațiilor civice locale, facilitează donațiile individuale printr-o platformă online accesibilă și stimulează filantropia în beneficiul comunităților locale.

Cercetare pentru sustenabilitatea întreprinderilor sociale
Scopul acestui program este să identifice cât de pregătit pentru investiții este sectorul întreprinderilor sociale din România.
Fundații Comunitare în România – program național de dezvoltare
Programul urmărește dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare ca centre active ale filantropiei locale și consolidarea unei rețele naționale.
RAF Matching Fund pentru fundațiile comunitare
Programul a dublat fondurile strânse de Fundațiile Comunitare de la donatori individuali motivând, astfel, organizațiile să implice cat mai mulți membri ai comunității și să consolideze o bază de donatori locali.
Fondul Științescu
Programul sprijină crearea unui mecanism local de finanțare a micro-inițiativelor din educație ce au ca scop creșterea interesului copiilor pentru științe.
Fondul de inovare civică
Sprijină consolidarea unui program național de finanțare pe termen lung, dedicat creșterii sustenabile a organizațiilor locale care activează în domeniul implicării civice.
Ashoka Innovators for the Public
RAF sprijină introducerea și replicarea modelului Ashoka Innovators for the Public in România, un program care identifică și sprijină antreprenori sociali cu soluții inovatoare pentru probleme la nivel sistemic ale societății.
Donează simplu (program încheiat)
Scopul acestui program este de a stimula, în parteneriat cu bănci româneşti importante şi operatori de telefonie mobilă, dezvoltarea filantropiei în România prin implementarea unui mecanism individual de donaţie uşor de folosit şi caracterizat prin transparenţă, siguranţă şi eficienţă.
Educație civică

Ne dorim ca tot mai mulți tineri să se implice în inițiative civice, să contribuie activ la rezolvarea problemelor din comunitățile lor, să doneze și să facă voluntariat. În acest sens, susținem programe non-formale de educație civică și explorăm metode prin care școala să construiască mai bine competențele civice ale copiilor.

Teaching Media Literacy
Programul își propune să contribuie la îmbunătățirea competențelor media ale elevilor de liceu, atât în calitate de consumatori, cât și ca generatori de conținut. Abundența de informații din mass-media și rețelele sociale a schimbat drastic paradigma consumului de media și creării de conținut. Competențe noi, cum ar fi gândirea critică și utilizarea informațiilor, devin din ce în ce mai importante. Proiectul își propune să răspundă acestei noi tendințe, contribuind la construirea competențelor media ca un nou set de competențe civice
Educație deliberativă în școli
Programul sprijină utilizarea dezbaterilor ca metodă educațională atât în cluburile de dezbateri (extra-curricular) cât și in cadrul orelor.
One World Romania la Școală
Stimulează utilizarea filmelor documentare despre drepturile omului ca instrument de educație civică, atât în timpul orelor, cât și în activitățile extracurriculare.
Project Citizen
“Proiect Cetățeanul” este o metodă de educație civică prin care copiii învață să relaționeze ca cetățeni cu autoritățile publice pentru influențarea deciziilor acestora. Programul susține includerea acestei metode în practica curentă de predare a educației civice la clasa a șaptea.
Cluburile IMPACT (program finalizat)
Sprijină dezvoltarea cluburilor de tineri IMPACT. Folosindu-se de educația prin serviciu în folosul comunității, Cluburile IMPACT încurajează un mod de gândire și un comportament antreprenorial, dezvoltare comunitară la firul ierbii și voluntariat.
Getting Civically Fit (program finalizat)
Programul vizează combinarea resurselor online și offline pentru educația civică în școli, într-un efort de colaborare cu ONG-uri și principalele instituții democratice.
Dezvoltarea capacității ONG-urilor partenere

Romanian-American Foundation îşi concentrează activităţile asupra dezvoltării sectorului nonprofit pe care îl vedem ca pe un element de bază pentru funcţionarea societăţii româneşti democratice.

Fondul de Dezvoltare a Capacității Fundațiilor Comunitare
Prin acest program, RAF acordă sprijin financiar fundațiilor comunitare și Federației Fundațiilor Comunitare din România pentru dezvoltarea și/sau consolidarea echipelor lor, astfel încât acestea să poată implementa eficient planurile strategice concepute pe termen lung și să își poată îndeplini rolurile lor strategice.
Policlinica de marketing și comunicare pentru ONG-uri
Îmbunătățirea capacităților de comunicare și a performanței în domeniul relațiilor publice pentru diferite ONG-uri finanțate de RAF.
Leadership

Investim în leadership deoarece orice idee bună sau demers de schimbare are mai multe șanse de reușită dacă este promovată de un lider puternic și pasionat, capabil să mobilizeze o întreagă comunitate să o susțină.

Inițiative de leadership transatlantic
Programul urmărește creșterea numărului anual de locuri alocate liderilor români eligibili să participe la programul Marshall Memorial Fellowship, organizat de GMF în SUA și Europa.
Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved