PENTRU A CONTRIBUI LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, CASA RAF NU MAI GĂZDUIEȘTE EVENIMENTE PUBLICE PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. NE PARE RĂU PENTRU INCONVENIENTELE CREATE.

 

Munca noastră depășește granițele clasice ale acordării de granturi. Acționăm mai degrabă ca un fond de investiții care urmărește să sprijine inițiative în domeniul social care au potențialul de a fi replicate și de a crea un impact la scară largă.

Căutăm, susținem și dezvoltăm inițiative, programe și proiecte prin intermediul granturilor, al finanțărilor rambursabile (program related investments) și al asistenței tehnice acordate cu precădere organizațiilor neguvernamentale.

Partenerii noștri sunt lideri și inovatori care au un angajament pe termen lung pentru ceea ce fac și care ne împărtășesc pasiunea și misiunea de a aduce schimbare în domeniile pe care le considerăm strategice.

PRINCIPII DE LUCRU

SELECȚIE

Romanian-American Foundation finanțează programe doar pe bază de invitație.

CE FINANȚĂM

Știm că resursele noastre sunt foarte limitate în comparație cu nevoile și potențialul societății românești. Ne concentrăm resursele către inițiative care se încadrează în cele trei priorități strategice pe care le urmărim: dezvoltarea economiei rurale, dezvoltare prin tehnologie și inovație și implicare civică.

RECIPROCITATE

Munca noastră e bazată pe construcția de parteneriate, iar partenerii și beneficiarii granturilor RAF contribuie cu propriile lor resurse (nu neapărat bani) la proiecte.

LEADERSHIP

Partenerii noștri sunt organizații neguvernamentale existente, cu un palmares relevant, operațiuni și politici solide și echipă permanentă. Evaluăm leadershipul în aceeași măsură în care evaluăm proiectul în sine.

MULTIPLICARE

Căutăm să susținem proiecte care au un mare potențial de a fi replicate și care produc impact vizibil.

PARTENERIAT

Nu ne vom substitui niciodată administrației locale sau centrale. Căutăm însă să creăm parteneriate puternice cu comunitățile locale, autoritățile publice și alte organizații pentru a crește impactul proiectelor pe care le susținem.

Download document de concept

Modul nostru de lucru e bazat pe invitație adresată de RAF. Suntem, totuși, deschiși să primim oricând solicitări.

Dezvoltarea și evaluarea aplicațiilor pentru toate programele și proiectele poate dura între trei și patru luni. Toate granturile sunt aprobate de către Boardul RAF de trei ori pe an, în februarie, mai și octombrie.

RAF este o entitate non-profit cu sediul central în Statele Unite. Pentru a ne asigura că folosim eficient fondurile destinate granturilor și pentru a ne încadra în legislația Statelor Unite, RAF lucrează după proceduri stricte privind finanțarea și monitorizarea proiectelor.

REGULI ÎN RELAȚIA CU PARTENERII

1
DOCUMENTUL
DE CONCEPT

Toți potențialii parteneri și programele lor trec prin evaluarea unui ofițer de program din echipa RAF. Acesta discută cu potențialii grantee, determină dacă programul se înscrie în prioritățile RAF și măsura în care organizația are capacitatea de a desfășura proiectul. Dacă documentul de concept este considerat satisfăcător, partenerii potențiali sunt invitați să depună o aplicație integrala.

2
APLICAȚIA
INTEGRALĂ

Toate organizațiile invitate să depună aplicații lucrează îndeaproape cu echipa RAF pentru a dezvolta propunerea de program. Toți potențialii grantee trec printr-o evaluare legală, de programe și financiară.

3
SEMNAREA ACORDULUI
DE FINANȚARE

După aprobarea grantului de către Board, organizațiile partenere sunt invitate să semneze Acordul de finanțare.

4
EVALUARE ȘI
MONITORIZARE

Pe perioada desfășurarii grantului, beneficiarii trimit rapoarte ce sunt revăzute de echipa RAF pentru a asigura încadrarea în termenii finanțării. Ca o regulă generală, prima parte a finanțării constituie un avans, dar următoarele tranșe sunt transferate către grantee doar după aprobarea rapoartelor intermediare. Un ofițer de program lucrează îndeaproape cu beneficiarul pe parcursul derulării proiectului, oferind asistență în implementare. Urmărim dacă prezumțiile inițiale ale proiectului sunt corecte, evaluăm progresul, analizăm riscurile și oportunitățile și, acolo unde este cazul, ajustăm intervenția în funcție de lecțiile învățate pe parcurs și de realitatea din teren.

PROCESUL DE LUCRU AL RAF

CĂUTĂM
PARTENERI

Identificăm parteneri și idei prin solicitare directă și proactivă. Evaluăm cu atenție fiecare partener, pe baza unui set de criterii clare. Suntem, de asemenea, deschiși să primim propuneri în orice moment.

LUCRĂM
ÎMPREUNĂ

Lucrăm îndeaproape cu fiecare partener pentru a dezvolta proiecte pilot. Scopul nostru este să încurajăm idei inovative, care au potențial de a crește și de a atrage alte resurse.

PROIECTĂM
ȘI TESTĂM

Testăm ideile pentru a le verifica sustenabilitatea și impactul.

SUPORT

Construim rețele și/sau comunități pentru a aduce mai mult suport și mai multe resurse în jurul inițiativelor.

SCALĂM
ȘI REPLICĂM

Susținem, acolo unde este posibil, creșterea și multiplicarea inițiativelor prin advocacy, conexiuni cu noi parteneri sau orice alte mijloace.

Copyright © 2010 - 2021 Romanian - American Foundation. All rights reserved