SOLICITAREA SĂLILOR

Solicitările pentru sălile de eveniment din Casa RAF pot fi făcute telefonic la numărul 0312.261.223 sau pe adresa noastră de e-mail, office@rafonline.org.

Vă rugăm să ne comunicați din timp dorința de a utiliza una sau mai multe săli, întrucât rezervarea lor se face în ordinea solicitării. Organizațiile finanțate de RAF au prioritate în rezervarea sălilor.

Programul de funcționare al Casei RAF este de luni până vineri, între orele 9:00 – 18:00. Organizatorii sunt rugați să ia în considerare faptul că accesul în clădire pentru pregătiri se face începând cu ora 9:00, iar durata evenimentului trebuie să cuprindă și timpul alocat rearanjării sălii, astfel încât ora de părăsire a clădirii să fie 18:00.

RAF pune la dispoziție gratuit sălile și echipamentul aferent, dar organizatorii trebuie să acopere restul costurilor legate de propriile evenimente (catering etc).

Întrucât Casa RAF este și sediul în care se desfășoară activitatea curentă a Fundației, organizațiile care vor găzdui evenimente aici se angajează să nu îngreuneze activitatea echipei RAF și vor evita zgomotul excesiv, muzica dată tare, ridicarea vocii.

În cazul în care evenimentul organizat în Casa RAF include servicii de catering, vă rugăm să selectați un meniu FĂRĂ feluri de mâncare care necesită încălzitoare. Substanțele din capsulele folosite pentru menținerea căldurii sub recipiente emană gaze cu miros înțepător, iritante pentru ochi și gât, care se ridică pe casa scării și se acumulează în birourile de la etaj.

Nerespectarea acestei reguli conduce la refuzul găzduirii organizației pe viitor.

Solicitanții sunt rugați să parcurgă următorii pași:

1
să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite de către RAF, listate mai jos;
2
să verifice disponibilitatea sălilor împreună cu personalul RAF;
3
pentru prima solicitare să obțină o recomandare de la partenerii noștri, conform criteriilor de eligibilitate;
4
să completeze formularul de rezervare a sălilor de eveniment pentru a definitiva solicitarea. Până la trimiterea formularului, rezervarea are un statut provizoriu. În lipsa acestuia, rezervarea se va anula automat în termen de trei zile lucrătoare de la data solicitării;
5
să trimită, pe e-mail, cu cel târziu o zi înainte de eveniment, lista de participanți, pentru a le putea facilita acestora accesul în clădire.
FORMULAR DE REZERVARE
×
FORMULAR DE REZERVARE A SĂLILOR DE EVENIMENT

Date despre evenimentIntervalul orar de desfășurare al evenimentului
SalaTipul evenimentuluiResurse materiale/tehnice necesare:

*organizatorul trebuie să aducă foile și markerele pentru flipchart

DATE DE IDENTIFICARE ORGANIZATOR
CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sălile de evenimente ale Casei RAF sunt disponibile organizațiilor și grupurilor de lucru care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

toți solicitanții trebuie să reprezinte entități non-profit (organizații, asociații, fundații) care derulează activități, proiecte sau programe în ariile de interes ale RAF și aliniate cu misiunea Fundației.
organizațiile care nu au fost în relații contractuale cu RAF (finanțări, evenimente, parteneriate, colaborări) sunt rugate să identifice o organizație dintre partenerii RAF care să îi recomande și care să poată da referințe despre ei.
întrucât scopul nostru este să sprijinim consolidarea sectorului neguvernamental non-profit, Casa RAF nu va găzdui evenimente ale organizațiilor afiliate politic și nici activități care generează profit pentru organizatori. O eventuală taxă justificabilă de participare la evenimentul desfășurat în Casa RAF poate fi utilizată exclusiv pentru protocol (catering, coffee break, foi și markere pentru flipchart etc.).
×
Inrarea
Copyright © 2010 - 2019 Romanian - American Foundation. All rights reserved