În 2018, Casa RAF a găzduit 70 de evenimente organizate de 36 de ONG-uri, care au reunit peste 2.300 de participanți, ceea ce reprezintă o contribuție in-kind a RAF de peste 72.300 de dolari.

Construită în perioada interbelică, această casă serveşte astăzi drept sediu al Romanian-American Foundation şi păstrează esența reşedinţelor din acea vreme, în spaţiile sale generoase, dedicate interacţiunii sociale. La început, saloanele casei aduceau laolaltă oameni cu minţi inovative, cu înclinaţii artistice sau caracter întreprinzător. Acum, Romanian-American Foundation îşi deschide porţile oamenilor competenţi, ingenioşi şi cu spirit antreprenorial care au nevoie de sprijinul unui partener statornic pentru a-şi realiza viziunea. Astfel, activităţile fundaţiei oferă continuitate destinaţiei originale, din punctul de vedere al importanţei casei pentru comunitate, creând un mediu propice interacţiunii civice şi sociale.

Spaţiile de la parter sunt oferite organizațiilor sau grupurilor de lucru pentru organizarea de evenimente care vizează antreprenoriatul, educaţia şi dezvoltarea comunitară sau care creează premisele favorabile dezvoltării acestor domenii. Sălile de eveniment ale Casei RAF pot fi utilizate fără costuri de închiriere de către organizațiile finanțate de Romanian-American Foundation şi cele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Casa RAF asigură:

  • Trei săli de eveniment ce pot găzdui împreună până la 90 de persoane
  • Îndrumare în organizarea evenimentului
  • Echipamente audio/video
×
Eveniment Bridging the Gap
Copyright © 2010 - 2020 Romanian - American Foundation. All rights reserved