Foto: Laszlo Potozky
25 %
DIN SUPRAFAȚA ȚĂRII = ARII NATURALE PROTEJATE
care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

Împreună cu parteneri naționali și lideri locali, Romanian-American Foundation construiește programe care să contribuie la creșterea economică a comunităților rurale, prin încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltare comunitară și educație.

RAF investește cu precădere în două nișe care reprezintă oportunități de dezvoltare economică: sprijin pentru fermierii mici și ecoturism.

Economia rurală este astăzi departe de a fi un generator de bunăstare pentru oameni sau comunități. Agricultura este încă ocupația de bază, însă 99% dintre ferme sunt ferme de semi-subzistență, cu productivitate foarte scăzută. Serviciile sau alte activități economice cu valoare adăugată sunt rare sau inexistente și slab conectate la piață. Totodată, educația în mediul rural nu este adaptată cerințelor actuale ale pieței de muncă și riscă să întrețină lanțul vicios al sărăciei pe termen lung, limitând accesul tinerilor la oportunități de dezvoltare.

Pe de altă parte, zona rurală înseamnă un valoros potențial ecoturistic: aproximativ 25% din suprafața țării o reprezintă arii naturale protejate, care folosite responsabil pot contribui la dezvoltarea economică locală și la conservarea patrimoniului natural și cultural.

Programele RAF urmăresc trei scopuri în egală măsură importante: să creeze condiții care să le permită fermierilor locali să devină mai eficienți, să fie capabili să se asocieze și să contribuie la prosperitatea comunităților în care trăiesc; să dezvolte o rețea de destinații de ecoturism care pun în valoare tradițiile, natura, gastronomia și obiceiurile locale; să contribuie la crearea unei noi generații de profesioniști în mediul rural, printr-un învățământ de calitate.

STRATEGII ȘI PROGRAME

Dezvoltarea oportunităților pentru fermieri mici

Pilotarea de posibile soluții de dezvoltare economică rurală în agricultură

CoopNet
Programul oferă un cadru pentru a replica dezvoltarea de noi cooperative pe baza metodologiei testate în patru locații de partenerii RAF, prin accesarea fondurilor publice.
Dezvoltarea Food Hub-urilor
Un grup de organizații neguvernamentale din România dezvoltă și pilotează modele de Food Hubs, centre integratoare de produse locale, ca alternative economice durabile pentru micii producători rurali.
Licee agricole – educația următoarei generații de fermieri
Educația în liceele cu profil agricol ajută elevii să dobândească abilitățile necesare pentru a deveni antreprenori mici și medii în agricultură.
Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere (Program încheiat)
Dezvoltarea de modele de business care agregă micii fermieri și le oferă sprijin pentru a-și îmbunătăți productivitatea și eficiența.
Dezvoltarea locală prin ecoturism

Valorificarea potențialului natural și cultural într-o manieră responsabilă și economic viabilă

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism
Accelerarea înființării de destinații ecoturistice și consolidarea unei rețele naționale de ecoturism ce va avea o contribuție majoră la dezvoltarea ecoturismului românesc.
Educație pentru ecoturism
Educația poate contribui la dezvoltarea pe termen lung a destinațiilor de ecoturism, sprijinind dobândirea de către tânăra generație a competențelor și atitudinilor necesare.
Antreprenoriat verde – întreprinderi sociale pentru dezvoltare sustenabilă (program încheiat)
Programul a susținut crearea a șapte întreprinderi sociale care exploatează responsabil resursele naturale din zone protejate din România. Obiectivul programului a fost să creeze oportunități economice pentru comunitățile din aceste zone și să le conecteze cu o piață ce poate genera venituri pe termen lung.
Romania Powered by Nature (program încheiat)
Programul a constituit o platformă publică care, prin ateliere și evenimente de comunicare, a evidențiat rezultate recente și potențiale oportunități de dezvoltare în agricultură și ecoturism.

Învățământ rural

Dezvoltarea unor oportunități educaționale pentru tinerii din mediul rural

Reading to Learn
Îmbunățatirea abilităților de literație a copiilor din gimnaziu prin introducerea unor strategii țintite pe literație în practica predării la diferite discipline
Teach for Romania
Atragerea, selectarea și dezvoltarea tinerilor absolvenți pentru a preda în școli din zone defavorizate și pentru a deveni lideri în educație în România, după modelul Teach for All.
Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved