prioritate strategică
Economie rurală
Arie
Antreprenoriat
PERIOADĂ
20 May - 15 July 2016
BUGET
$67.660
CONTRIBUȚIA RAF
$9.000
×
Romania Powered by Nature

Programul a constituit o platformă publică care, prin ateliere și evenimente de comunicare, a evidențiat rezultate recente și potențiale oportunități de dezvoltare în agricultură și ecoturism.

Platforma a făcut legătura între tradiție și economia viitorului, implicând publicul larg, organizații active în domeniul protecției mediului și implicării civice, reprezentanți ai industriilor creative și artiști.

CONTEXT

România este printre puținele țări Europene unde există ecosisteme încă bine conservate, se practică încă agricultura non-invazivă, iar ecologia este mai mult decât un trend, fiind parte dintr-un comportament socio-economic neafectat de industrializare și globalizare. Privit din perspectiva țărilor dezvoltate economic, decalajul dintre mediul rural și cel urban din România poate fi perceput ca un handicap.

Totuși, acest dezavantaj aparent poate fi transformat în oportunități de dezvoltare. Prin strategia de dezvoltare a economiei rurale, RAF adresează tocmai aceste oportunități, susținând programele Dezvoltae rurală prin antreprenopriat și asociere și Dezvoltarea destinațiilro de ecoturism, complementate de o serie de intervenții în învățământul rural.

STRATEGIE

Programul este o platformă deschisă pentru dialog între stakeholderi, de la instituții publice, cercetători și profesioniști implicați în proiecte de mediu și dezvolatre durabilă, la artiști, reprezentanți ai industriilor creative, lideri de opinie și persoane publice.

Cum agricultura medie și ecoturismul au fost devenit piloni în strategia de competitivitate a țării, RAF s-a alăturat unui grup de stakeholderi într-o discuție constructive despre sustenabilitate, modele de bună practică și progrese favorabile la nivel de politici publice.

Timp de tei săptămâni, Romania Powered by Nature a reunit specialiști în domeniu și beneficiary într-un spațiu comun, sala dalles din centrul Bucureștiului, înyr-un efort de a pune bazele unor acțiuni viitoare de sprijinire a dezvoltării durabile prin exploatatea responsabilă și conservarea patrimoniului natural și cultural.

 

Programul a inclus:

1
Expoziția Powered by Nature, care a prezentat publicului larg proiecte de success ale Asociației Ivan Patzaichin și ale partenerilor.
2
Un forum pentru șapte dezbateri publice pe teme privind natura, bio economia, dezvoltarea durabilă, instrumente și strategii de conectare a economiei rurale cu cea urbană.
3
Un program educațional constând în ateliere pentru copii și educație ecologică informală.
4
Un laborator de cercetare cu prezentări informale despre ultimele inițiative din bio-tehnologie și industriile creative.
5
O platformă de social media pe Facebook, ca instrument de comunicare a scopului, activităților, rezultatelor și mesajelor programului.
Copyright © 2010 - 2018 Romanian - American Foundation. All rights reserved